Stop työehtojen polkemiselle


Suuret hoivayritykset eivät hoida vanhuksia asianmukaisesti, ja samoin ne kohtelevat omia työntekijöitään. Yksityisissä hoivayrityksissä nähdään kilpailuttamisen ikävät seuraukset. Alan palkat ovat jopa satoja euroja matalammat verrattuna kunta-alan työehtosopimukseen ja työehtojen polkeminen on yleistä.
Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta sovelletaan mm. vanhustenhuollossa, varhaiskasvatuksessa, mielenterveyskuntoutujien ja nuorten parissa tehtävässä työssä.

Yksityisissä hoivayrityksissä sijaisia ja keikkalaisia palkattaessa suositaan runkosopimuksia, joissa jokaista työvuoroa varten voidaan solmia erillinen määräaikainen työsopimus. Runkosopimuksia käytetään vaikka työvoiman tarve olisi jatkuvaa.

Tällä tavoin siirretään yrittäjäriskiä työntekijälle ja kierretään sairausajan palkanmaksua ja vuosilomasäännöksiä. Työehtosopimuksen mukaan työntekijä saa täyden palkan sairausajalta, kun työsuhde on jatkunut keskeytyksittä kuukauden. Palkkansa säilyttääkseen työntekijän on siis työskenneltävä myös sairaana, mikä selittää yksityisen hoiva-alan matalampia sairauspoissaoloja. Työntekijöitä myös painostetaan tasoittamaan syntyneitä ylitöitä ilman korotettua tuntipalkkaa ns. tunti tunnista periaatteella.
Julkisen sektorin palvelujen kilpailuttaminen tulee työntekijöille kalliiksi. Keski-Pohjanmaan keskussairaala Kokkolassa kilpailuttaa tänä keväänä siivous- ja sairaala-apulaistehtävät. Tehtäviä hoitavat SOLin siistijät kirjoittivat sairaalan johdolle kannanoton, jossa he vaativat, ettei kilpailutuksen tulos perustu työsuhde-etujen heikentämiseen.
Edellisen kilpailutuksen 2015 SOL voitti, ja työntekijät, jotka saivat pitää työpaikkansa ja siirtyivät yritykseen, aloittivat uusina. Tuntipalkka laski, ensimmäinen sairauslomapäivä tuli palkattomaksi, lomat paloivat, lomakorvaus jäi saamatta ja työterveyshuolto heikkeni. Nyt on sama uhka edessä taas ja kaikista pahimpana pelkona irtisanominen. 
Jatkuva kilpailutus tuhlaa niin yritysten voimavaroja kuin työntekijöiden motivaatiota. Järkevintä ja reiluinta olisi palauttaa kaikki talossa tehtävät työt talon omien työntekijöiden hoidettavaksi. Työilmapiiri ja työssä jaksaminen paranisi, ja työn laatu ja tulos kohenisi. Hoiva-alalle kilpailutus ei sovi lainkaan. Silloin halvimmalla hoitava yritys tekee tulosta säästämällä sekä työntekijöidensä että hoidettaviensa kustannuksella.

Kirjoittaja Jaana Haverinen

Punaiset Sanomat toimii köyhien, kipeiden ja yhteiskunnan eriarvoisuuteen kyllästyneiden ihmisten julkaisuna. Kirjoitusten aiheet ja vastuu niiden sisällöstä ovat kirjoittajilla. Yhteyshenkilö on Martti Vaskonen punaisetsanomat (at) gmail.com.